SDK Näcken

Annandagsdyk
mndag 1 december 2014

På annandagen blir det ett traditionsenligt annandagsdyk.
Vi sammlas i klubblokalen klockan 12 där vi bestämmer en lämplig dykplats beroende på väder.
Efter dyket bjuder klubbmästaren på korvgrillning.

SDK Näcken
SDK Näcken

Utvecklad av Claes Hellgren