CMAS One Star Diver

CMAS One Star Diver - Grundkurs i Sportdykning
Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare.
I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning.
Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man har fyllt minst 14 år, att man kan simma minst 200 meter och att man har genomgått en godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s rekommendationer.
CMAS/SSDF *

Utvecklad av Claes Hellgren