Fridykning

Fridykning - Enklare sätt att dyka finns inte!
Är du redo att utmana dina sinnen? Ett andetag, sedan dyker du.
Svävandes viktlös genom vattnet, allt är tyst och det enda du behöver göra är att lyssna på din kropp.
Upptäck hur din kropp anpassas till vattenvärlden och dina dyk blir längre och längre.

Fridykning är ingen dyr eller svårtillgänglig sport.
Det du behöver är fenor, mask och snorkel. Den kan utövas av alla, oavsett ålder och tidigare erfarenheter.
Det handlar om att dyka på sina egna villkor.
SDK Näcken

Utvecklad av Claes Hellgren