Om Klubben

CMAS Three Star Diver - Avancerad Sportdykning
Som trestjärnig dykare förväntas du ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiskt och teoretiskt.
Under kursens gång får du kompletta kunskaper om bland annat dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder.
Dessutom får du genomföra övningar som ska ge dig praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder, organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper.

En erfaren och ansvarsfull dykare som anses kompetent att leda andra dykare, oberoende av certifikat.
Efter den här utbildningen anses du vara kompetent att dyka till max 39 meters djup.
CMAS/SSDF ***

Utvecklad av Claes Hellgren